Donor archive List from January 2011 to December 2011

Archive Donors List From January 2011 to December 2011 Click here for valuable donors from January 2010 onwards.
click here for archive list

Name Date Currency Amount
Amrita Bose Dec 31, 2011 INR 100
Varsha Haradarajan Dec 30, 2011 INR 1000
Pritha Bakshi Dec 27, 2011 INR 100
Vikram Mehra Dec 25, 2011 INR 100
Dr. Satish Kumar Dec 20, 2011 INR 100
Ankit Vyas Dec 18, 2011 INR 100
Priyanka Guha Dec 14, 2011 INR 100
Vaivaswatha Nagaraj Dec 13, 2011 INR 2000
Arihant Jain Dec 10, 2011 USD $400
Dheeraj Tiwari Dec 09, 2011 INR 2000
Tom Vennum Dec 08, 2011 USD $25
Aparna Pushparaj Dec 03, 2011 INR 2000
Gautam Kumar Dec 02, 2011 INR 100
Rashmi Palaksha Nov 30, 2011 INR 100
Tejasvita Singh Nov 28, 2011 INR 100
RAJASEKARAN RAMAMURTHY Nov 26, 2011 INR 2000
Amit Kaushal Nov 24, 2011 INR 100
AJ Taylor Nov 21, 2011 INR 500
Soumoyo Das Nov 14, 2011 INR 100
Linzi Carter Nov 11, 2011 INR 500
Vidhyaa Chandramohan Nov 10, 2011 INR 2000
Puneet Kumar Jain Nov 07, 2011 INR 100
Mahesh Palanivelu Nov 06, 2011 INR 2000
Varsha Varadarajan Nov 06, 2011 INR 1000
Kandarpa Ramesh Nov 04, 2011 SGD 100
Sakthivadivelan j Nov 03, 2011 INR 100
THIRUGNANAVADIVELAN J Nov 03, 2011 INR 100
JYOTI KAPOOR Nov 01, 2011 INR 500
Jaspreet Singh Oct 30, 2011 INR 100
Hemant Rana Oct 29, 2011 INR 2000
SUSHANT KUMAR Oct 28, 2011 INR 100
AJAY GARG Oct 26, 2011 INR 100
Bharat Goel Oct 16, 2011 INR 100
Gangalakshmi Prabhakaran Oct 16, 2011 INR 100
ASHOK SAHANI Oct 16, 2011 INR 100
radhika raj Oct 13, 2011 INR 100
Nikhil Verma Oct 10, 2011 USD $10
Dr. AMIT KUMAR SHARMA Oct 10, 2011 INR 2000
AMIT KUMAR Oct 08, 2011 INR 100
Mahesh Palanivelu Oct 07, 2011 INR 2000
JYOTI KAPOOR Oct 06, 2011 INR 500
Rajiv Panchmatia Oct 06, 2011 INR 2000
Samadhan Shewale Oct 04, 2011 INR 100
Varsha Varadarajan Oct 04, 2011 INR 1000
Neetika Malhotra Oct 03, 2011 USD $20
RAJENDRA YADAV Sep 30, 2011 INR 100
Nishant Kapoor Sep 29, 2011 INR 100
MOHIT HIRANI Sep 27, 2011 INR 2000
Ritesh Khokhar Sep 25, 2011 INR 500
Prateek Jain Sep 21, 2011 INR 100
AKSHAY KUMAR SAHOO Sep 20, 2011 INR 600
Pradeep Kumar Agnihotri Sep 15, 2011 INR 500
Lohit Nath Sep 14, 2011 INR 100
Ramesh Raj Sep 14, 2011 INR 100
Sandhya Shankar Raman Sep 12, 2011 INR 100
SHAM PURI Sep 12, 2011 INR 100
BRIJESH KUMAR Sep 12, 2011 INR 100
ANIL DHAWAN Sep 12, 2011 INR 100
Virender Sharma Sep 10, 2011 INR 100
AKSHAY KUMAR SAHOO Sep 10, 2011 INR 2000
MANU DAHIYA Sep 08, 2011 GBP £5
JYOTI KAPOOR Sep 06, 2011 INR 500
Varsha Varadarajan Sep 05, 2011 INR 1000
KAMAL LADDHA Sep 03, 2011 INR 5000
AKOIJAM DHIREN SINGH Sep 03, 2011 INR 100
Mahesh Palanivelu Sep 01, 2011 INR 2500
Balwan singh Sep 01, 2011 INR 100
Kanwal Singh Sep 01, 2011 INR 100
Maneesh Khanna Aug 30, 2011 INR 500
Vikas Bansal Aug 30, 2011 INR 100
Madhuri Jain Aug 30, 2011 INR 100
Keshav Singla Aug 29, 2011 INR 2000
Surinder Goyal Aug 29, 2011 INR 100
Madhur Sethi Aug 28, 2011 INR 2000
Chetan Arora Aug 27, 2011 INR 100
Sonal Kohli Aug 23, 2011 INR 100
Neha Gilson Aug 21, 2011 INR 100
Kavita Kalani Aug 20, 2011 INR 100
Ankhi Mukherjee Aug 19, 2011 USD $30
Manendra Kaneria Aug 19, 2011 INR 100
Rohit Kumar Aug 18, 2011 INR 100
RITESH JAISWAL Aug 17, 2011 INR 2000
Rajesh Garg Aug 13, 2011 INR 100
SANDEEP MEHRA Aug 12, 2011 INR 2000
Nidhi Mishra Aug 10, 2011 INR 500
Reeta Rajalwar Aug 08, 2011 INR 2000
SANDEEP MEHRA Aug 05, 2011 EUR €10
Varsha Varadarajan Aug 05, 2011 INR 1000
apurva kumar Aug 04, 2011 INR 100
RAVI NAGAR Aug 03, 2011 INR 100
Harsh Vashishth Aug 03, 2011 INR 100
Mansi McArthur Aug 03, 2011 INR 100
Kiran Bhonde Aug 01, 2011 INR 100
AVNEET SHARMA Aug 01, 2011 INR 100
Vipul Agrahari July 31, 2011 INR 100
Harsha J July 29, 2011 INR 2000
Mahesh Palanivelu July 28, 2011 INR 2000
Ashok Arora July 24, 2011 INR 5000
Raju Kumar July 24, 2011 INR 500
Mahender Shelly July 22, 2011 INR 100
Sudhanshu Sharma July 21, 2011 INR 100
Nidhi Arora July 21, 2011 INR 100
LOKESH GAUR July 18, 2011 INR 100
Ajay Deep Singh July 18, 2011 INR 100
Gurinder Grewal July 16, 2011 INR 100
Mahesh Palanivelu July 16, 2011 INR 2000
Neeraj Pant July 13, 2011 INR 1000
Aman Madan July 13, 2011 INR 1000
Ankit Kumar July 12, 2011 INR 100
Abhinav Chaurey July 09, 2011 INR 1000
Vinay B K July 08, 2011 INR 1000
kinju dudhia July 07, 2011 USD $20
SUSHANTA MISHRA July 06, 2011 INR 100
SILVA FARINA July 04, 2011 EUR €300
Varsha Varadarajan July 04, 2011 INR 1000
Geetanjali Singh July 01, 2011 INR 100
Manish Kaneria June 30, 2011 INR 100
Kamini Bagai June 30, 2011 INR 5000
Anaranya Bagchi June 28, 2011 INR 2000
Shanky Manchanda June 27, 2011 INR 500
Marshneil Pachori June 24, 2011 INR 1000
REEMA MASSEY June 24, 2011 INR 100
RAJESH CHAUDHARI June 21, 2011 INR 100
Guruprasad T Mohanty June 21, 2011 INR 2000
DHWANI SHAH June 18, 2011 INR 500
SURESH BABU June 18, 2011 INR 100
Vinayak Prabhu June 17, 2011 USD $100
TUSHAR PATEL June 16, 2011 INR 1000
Parul Kala June 15, 2011 INR 2000
Sanika Basu June 12, 2011 INR 100
Ashish Kumar Srivastava June 10, 2011 INR 10000
MANISH GOEL June 10, 2011 INR 100
Avinash Shenoy June 08, 2011 INR 500
Varsha Varadarajan June 01, 2011 INR 1000
Dinesh Kochhar May 31, 2011 INR 2000
Rohan Arora May 27, 2011 INR 100
Sandeep Kumar May 22, 2011 INR 100
Santosh Kumar May 21, 2011 INR 100
ALEX PSUNIL May 19, 2011 INR 100
Mona Jain May 19, 2011 INR 100
Rashi Birdie May 18, 2011 INR 100
Rashi Birdie May 18, 2011 INR 500
Sonia Mann May 12, 2011 INR 2000
Rajat Chhajer May 11, 2011 INR 100
Vidya Venugopal May 10, 2011 INR 2000
Jai Relwani May 10, 2011 INR 100
Sameer Anand May 08, 2011 INR 100
Ravi Shah May 08, 2011 INR 100
Rahul Kumar May 07, 2011 INR 100
Amrita Sharma May 06, 2011 INR 100
Kapil Sharma May 06, 2011 INR 100
Varsha Varadarajan May 02, 2011 INR 1000
PHALGOON SHAH May 01, 2011 USD $10
Sohandeep Hattar May 01, 2011 INR 1000
Bidyadhar Thakur Apr 30, 2011 INR 100
ADITYA JAIN Apr 30, 2011 INR 100
Raviprakash KS Apr 30, 2011 INR 1001
ashish gupta Apr 28, 2011 INR 100
Vikas Dhamija Apr 26, 2011 INR 100
Lesley Marian Hussenbux Apr 23, 2011 GBP £30
Suranjana Purkayastha Apr 23, 2011 INR 2000
JINESH BALAKRISHNAN Apr 21, 2011 INR 100
Abhishek Gautam Apr 21, 2011 INR 100
Sunil ML Apr 20, 2011 INR 1000
Sreenivas Reddy Apr 19, 2011 INR 2000
JYOTI KAPOOR Apr 14, 2011 INR 500
SUBHANKAR HORE Apr 12, 2011 INR 100
Anju Bajpai Apr 11, 2011 INR 1001
Varsha Varadarajan Apr 11, 2011 INR 1000
Kinju Dudhia Apr 05, 2011 USD $30
Saraswathy JK Mar 31, 2011 INR 1000
Priyanka Shukla Mar 30, 2011 INR 100
VANDANA LAKHERA Mar 28, 2011 INR 100
ANANDI BONDAL Mar 27, 2011 INR 2400
Rubina Yasmine Mar 24, 2011 INR 1600
Shubhdeep Kaur Mar 22, 2011 INR 100
Aarthi Krishnan Mar 20, 2011 INR 500
Robin Singh Mar 19, 2011 INR 100
Sidharth Singh Mar 19, 2011 INR 100
PARTHAMITRA PAL Mar 18, 2011 INR 100
KISHORE BANERJEE Mar 18, 2011 INR 100
Smitha Srinivasan Mar 17, 2011 USD $100
Nidhi Mishra Mar 17, 2011 USD $10
Kavita Pandian Mar 09, 2011 INR 2000
Archana Yadav Mar 09, 2011 INR 2000
Vineet Aggarwal Mar 05, 2011 INR 100
Sangeeta Oliva Mar 02, 2011 INR 2000
Ondi andrea mcmaster Mar 01, 2011 USD $100
Varsha Varadarajan Mar 01, 2011 INR 1000
ANANT SHAH Feb 24, 2011 INR 100
Prabal Halder Feb 23, 2011 INR 2000
S Bhattacharya Feb 22, 2011 INR 1000
Dr.Rajnish Agrawal Feb 20, 2011 INR 2000
Devina Mohan Feb 20, 2011 INR 100
Poornima Konsam Feb 18, 2011 INR 500
Kanika Sachdev Feb 17, 2011 INR 100
Joshua Lozoff Feb 16, 2011 USD $500
Sonal Wadhwa Feb 16, 2011 INR 100
REENA AGARWAL Feb 10, 2011 INR 100
Varsha Varadarajan Feb 09, 2011 INR 1000
Deepak Murugan Feb 06, 2011 INR 2000
Tushar Patel Feb 06, 2011 INR 500
MAYANK SRIVASTAV Feb 05, 2011 INR 100
Naveen Joshi Feb 03, 2011 INR 100
Kanchan Dhande Feb 03, 2011 INR 100
Nidhi Mishra Feb 03, 2011 INR 2000
poornachander Gourishetty Feb 02, 2011 INR 100
ASHWANI KUMAR Feb 02, 2011 INR 2000
PRIYA SRIVASTAVA Jan 31, 2011 INR 100
Preethi Narayanan Jan 29, 2011 INR 1000
Pallavi Sharma Jan 26, 2011 INR 2000
Arnav Sawhny Jan 21, 2011 INR 500
Debojyoti Pandit Jan 20, 2011 INR 1111
Nidhi Mishra Jan 19, 2011 USD $10
Shivankini Thanapal Jan 18, 2011 INR 100
Palanikumar Palaniappan Jan 16, 2011 INR 500
SAMEER TIWARI Jan 11, 2011 INR 100
Mahima Gupta Jan 10, 2011 USD $10
Lesley Marian Hussenbux Jan 10, 2011 GBP £20
Varsha Varadarajan Jan 10, 2011 INR 1000
Akash Shrivastava Jan 09, 2011 INR 100
Vikram Patil Jan 07, 2011 INR 2000
Mrinalini Naidu Jan 04, 2011 INR 2000
Devang Kanter Jan 03, 2011 INR 2000
Sujatha Adki Jan 02, 2011 INR 2000
Aahana Kaur Sahni Jan 01, 2011 USD $20

Contact Details

Back to Top